"RE/FOCUS integreert de 3 invalshoeken van verandering"

"RE/FOCUS-sessies voor management, afdelingen, teams en medewerker"

"Coffeetalk®: Context voor continue informeel leren, informeel overleg en breintraining"

"CoffeeTalk is de beste opzet voor RE/FOCUS-sessies, Het Nieuwe Vergaderen, Scrum-, werk- en teamoverleg"

"Eenvoudige communicatie en informatie uitwisseling met CoffeeTalk®"

"Meer betrokkenheid, productiviteit en effectiviteit bij je medewerkers"

DE MAATSCHAPPIJ VERANDERT CONTINU De laatste jaren is er een duidelijke verschuiving van een welvaarts- naar een welzijnsmaatschappij merkbaar. Daarnaast gaan de (technologische) ontwikkelingen sneller dan de menselijke leercurve. Het hebben van de juiste visie en identiteit als organisatie is daarom van groot belang om te kunnen overleven. Gevolg van de snel veranderende marktomgeving is dat dit organisaties noodzaakt mee te veranderen op het gebied van leiderschapsstijl, organisatie-inrichting, cultuur en omgang met medewerkers. Veel organisaties weten niet hoe ze dat moeten doen of zetten zelf een proces in gang maar kunnen dit niet borgen. Zij worden daarbij gehinderd door de Rat-race van alle dag waarbij tijdgebrek en de vraag ‘Hoe nu verder?’ de belangrijkste struikelblokken zijn. Re/Focus neemt deze hindernissen weg door dit informeel, toegankelijk, praktijkgericht en interactief aan te pakken waarbij alle medewerkers betrokken worden. RE/FOCUS zorgt ervoor dat de veranderingen de organisatie versnellen.

Informeel overleg stimuleren

Informeel overleg stimuleren
"Even een bakkie doen" is een snelle en informele manier om mensen met elkaar te laten communiceren. De meest waardevolle ideeën ontstaan op een plek waar mensen zich op hun gemak voelen. Samen een kop koffie drinken bevordert ook écht luisteren naar elkaar en uitwisseling van meningen.

RE/FOCUS sessies voor verbetering

RE/FOCUS sessies voor verbetering
Om een intern verbeterproces in gang te zetten, geeft RE/FOCUS inspirerende RE/FOCUS sessies die bijvoorbeeld in de coffeecorner kunnen plaatsvinden. Deze sessies zijn vooral kort, krachtig en toegespitst op het verander- of verbeterproces binnen je organisatie en breintraining.

Inspiratie in de coffeecorner

Inspiratie in de coffeecorner
De beste en meest creatieve ideeën en het uitwisselen van meningen ontstaat op een plek waar mensen zich prettig voelen en die niet standaard is. Even wég van de werkplek. CoffeeTalk®zorgt ervoor dat dáár ook iets mee gebeurt. Koffie verbroedert en stimuleert. Dat is bewezen.

RE/FOCUS brengt uw organisatie tot beste prestaties